Om Gestaltterapi

Gestalt - en meningsfull helhet 

Gestaltterapi er en retning innen humanistisk psykologi som tydeliggjør hvordan vi i ulike relasjoner og situasjoner tilpasser oss omgivelsene. De utfordringene du har i eget liv vil på ulike måter også komme til uttrykk i møtet med terapeuten, slik at vi gjennom dialog og utforskning kan støtte muligheten for bevisstgjøring,  ny relasjonserfaring og endring.

Gestaltterapi er en av de mest utbredte psykoterapiretningene i dag.

Grunnleggende ideer

De grunnleggende ideer i gestaltterapi er at hvert menneske selv er ansvarlig for sine valg og handlinger innenfor de begrensninger omgivelsene gir. Gestaltterapi har utviklet metoder for å bevisstgjøre mennesker på egne følelser, reaksjoner og handlinger slik at de tydeligere kan erkjenne og se seg selv og sine valg. Denne bevisstgjøringen skapes gjennom samtale, øvelser og rollespill. Metodene brukes også til bearbeidelse av tidligere, uferdige opplevelser, kriser og i egenutvikling.

Gestaltterapi bygger på den tro at økt erkjennelse om seg selv skjer i øyeblikket, i situasjoner der klient og terapeut møtes. Det kan ikke planlegges inn i fremtiden, men kommer spontant i arbeidet mellom klient og terapeut.

Hvem egner gestaltterapi seg for?

Gestaltterapi egner seg både for individual-, par- og gruppeterapi, egenutvikling og også i ledelse og organisasjonsarbeid.

Gestaltterapi er ingen "quick fix". Det kan være smertefullt og vondt å gjenoppleve tidligere episoder i livet, erkjenne seg selv der en er i livet, se egne begrensninger og ta valg. Og det kan også være berikende, meningsfullt og inspirerende.